Způsoby, jak získáváme kupujícího Vaší nemovitosti

 1. 27% PŘÍMÁ NABÍDKA
  o těchto zájemcích naše realitní kancelář GARANCIA REALITY, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové ví, má je ve své databázi poptávek a po uzavření zprostředkovatelské smlouvy s prodávajícím jim nemovitost ihned nabízí. Buď e-mailem nebo poštou obdrží nabídkový list s nemovitostí, která se shoduje se zadanými kritérii zájemce.
 2. 14% PŘÍMÁ POPTÁVKA
  to jsou zájemci o kterých jsme nevěděli, ale přišly do naší kanceláře GARANCIA REALITY, s.r.o. v Hradci Králové s tím, že by rádi koupili nemovitost a my jsme jim ji mohli nabídnout.
 3. 35% INTERNET
  tito zájemci viděli námi nabízenou nemovitost na nejnavštěvovanějších realitních serverech nebo na našich webových stránkách www.reality-hradec.com, kam nemovitosti umísťujeme.
 4. 15% REALITNÍ MĚSÍČNÍK NEMOVITOSTI VÝCHODNÍCH ČECH
  tito zájemci si v našem měsíčníku vybrali naši konkrétní nemovitost (vychází 12x ročně v nákladu cca 25.000 výtisků).
 5. 4% VÝLOHY
  zájemci viděli nabízenou nemovitost v našich výlohách v Královéhradeckém regionu
 6. 3% CEDULE NA OBJEKTU
  zájemci si všimli naší reklamní cedule na nabízeném objektu
 7. 2% INZERCE
  tito zájemci si všimli našich inzerátů v inzertních novinách, kde pravidelně inzerujeme

Stále ještě chcete prodávat svoji nemovitost sami a nechcete využít našich služeb?

Všimli jste si, že Vy můžete využít pouze nástrojů prodeje uvedených pod body 6 a 7 a internetu pouze z části, protože nejnavštěvovanější internetové servery jsou placené a pouze pro nabídku realitních kanceláří.

Naše realitní kancelář GARANCIA REALITY s.r.o. disponuje navíc i nástroji pod body 1,2,3,4,5, máme tedy celkem o 95% vyšší pravděpodobnost prodeje.

A teď se rozhodněte. Jsme připraveni ve spolupráci s Vámi prodej Vaší nemovitosti úspěšně zrealizovat. Dáte-li nám svou důvěru, učiníme maximum pro to, aby vše proběhlo pro Vás rychle, bezpečně a pohodlně.
Dokážeme Vám, že my to umíme.
Na osobní setkání s Vámi se těší
Drtina Jiří, jednatel GARANCIA REALITY s.r.o.