Tržní ocenění nemovitosti – cena obvyklá

Stanovení tržní ceny nebo také, jak se někdy používá, ceny obvyklé:

naše realitní kancelář GARANCIA REALITY s.r.o. se sídlem v Hradci Králové vyhotovuje, jak pro zákonem stanovené účely, jako je například vklad nemovitého majetku do majetku firmy – stanovení základního kapitálu, dále pro stanovení odměny notáře, pro dražebníky ke stanovení ceny draženého objektu, ale i pro stanovení ceny nemovitosti pro účely majetkového vypořádání mezi spoluvlastníky nemovitostí nebo pro prodej nemovitosti.

Tržní ocenění Vám zajistíme ve formě znaleckého posudku (pro úřední potřeby) nebo ve zjednodušené a levnější formě pro neúřední potřeby.

Tržní ocenění Vám dodáme standardně ve lhůtě 7 až 10 dní.

V případě potřeby lze sjednat lhůtu výrazně kratší.

PRO ÚČELY DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ PRO VÁS VYPRACUJEME URČENÍ CENY OBVYKLÉ (TRŽNÍ CENY) DO 3 DNŮ A ZA PAUŠÁLNÍ CENU 600,-KČ.

Drtina Jiří, jednatel GARANCIA REALITY s.r.o.