PROVOZNÍ ŘÁD

Realitní kanceláře GARANCIA REALITY, s.r.o.

Platný od 1. července 1995

Tento provozní řád je závazný pro realitní společnost GARANCIA REALITY, s.r.o., která je členem Evropského klubu realitních kanceláří

Každá právnická či fyzická osoba, která se obrátí na realitní kancelář GARANCIA REALITY s.r.o. se žádostí o zprostředkování prodeje, koupě či pronájmu nemovitosti, je oprávněna uzavřít s realitní kanceláří GARANCIA REALITY s.r.o. v Hradci Králové, pokud tato prohlásí, že požadované zprostředkování nemovitosti přijímá, právoplatnou smlouvu o zprostředkování (dále jen "zprostředkovatelská smlouva") se všemi vzájemně sjednanými náležitostmi a v souladu s platným obchodním zákoníkem (§ 642–651, případně občanským zákoníkem, § 774–777).

Zprostředkovatelskou smlouvou jsou uzavřeny základní podmínky mezi realitní kanceláří GARANCIA REALITY s.r.o. a zájemcem, týkající se podstatných náležitostí zprostředkování, a to zejména:

Úspěšným zprostředkováním se rozumí splnění všech závazných podmínek uvedených ve zprostředkovatelské smlouvě jako plnění zprostředkovatele.

Zprostředkovatel je oprávněn v případě vážného zájmu kupující strany popř. nájemce o předmět smlouvy, tj. při uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní popř. nájemní) vyžadovat od této strany složení finanční kauce v rozmezí 5 – 10 % z kupní, popř. nájemní ceny, na svůj depozitní účet ve prospěch strany prodávající.

Provizní sazby za prodej, koupi, nájem a pronájem:

Provizní sazby jsou uvedeny jako doporučené minimální a maximální hodnoty. Ve zprostředkovatelské smlouvě lze však vyjímečně dohodnout sazby i mimo toto doporučené rozpětí. Výše provize se stanoví ze smluvní ceny uvedené ve zprostředkovatelské smlouvě.

Sjednaná provize se vypočte z dosažené prodejní ceny.

Doporučené provizní sazby:

Prodej nemovitosti
kupní cena min. max.
do 200.000,- Kč min. 10.000,-Kč (bez ohledu na dosaženou kupní cenu)
do 500.000,-Kč 5 % až 25.000,-Kč
do 2.000.000,-Kč 4 % až 80.000,-Kč
do 5.000.000,-Kč 3,5 % až 175.000,-Kč
do 10.000.000,-Kč 3 % až 300.000,-Kč
do 20.000.000,-Kč 2,5 % až 500.000,-Kč
nad 20.000.000,-Kč dohodou

U zprostředkování koupě nemovitosti kupujícímu, dle jim zadaných kritérií činí provize 1/2 provize vypočtené dle výše uvedené tabulky.

Nájem, podnájem:

min. 1/12 ročního nájmu max. 2/12 ročního nájmu

V případě, že je nájemní či podnájemní smlouva sjednána na dobu delší než 5 let, je zprostředkovatel oprávněn použít provizní sazby v rozpětí 5 % - 6 % z nájmu za celkovou sjednanou dobu v nájemní smlouvě.

V provizi je zahrnuto:

Za úhradu nákladů Vám dále zajistíme: