Prohlášení vlastníka budovy dle zákona č. 72/1994 Sb.

Prohlášení vlastníka budovy je právní dokument, dle kterého je možné budovu rozdělit na několik bytových, případně nebytových prostorů, které se tímto aktem stávají samostatně převoditelnými částmi nemovitosti.

Rozdělení budovy dle prohlášení vlastníka budovy přináší vlastníku budovy (respektive vlastníkům bytových jednotek) celou řadu výhod, například možnost získání hypotečního úvěru, možnost zřízení zástavního práva, nebo eliminaci předkupního práva spoluvlastníků na celou nemovitost, jasné vydefinování vlastního a společného majetku, zákonnou úpravu pro hospodaření společenstva vlastníků, apod.
Jiří Drtina, jednatel GARANCIA REALITY s.r.o.