Zásady pro výběr správné realitní kanceláře

 1. Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se těm kancelářím, které nabízejí služby prodávajícím zdarma, jde o klamavou reklamu, protože provizi realitní kanceláři vždy zaplatí prodávající, byť v takovémto případě zastřeně, neboť každý kupující je ochoten dát za nemovitost jen určitou cenu a když část z této ceny vyplatí realitní kanceláři jako provizi, tak se sníží kupní cena pro prodávajícího.
 2. Vyhýbejte se „podomním prodejcům“ slibujícím výhodný nákup nebo prodej nemovitostí a to mnohdy za nereálné ceny.
 3. Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte oblečení a vystupování jejich pracovníků, umístění a vybavení kanceláře a celkové atmosféry – řekne vám to víc než jakákoli bombastická reklama.
 4. Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce realitní kanceláře, kterou jste si vybrali. Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě prostudujte – provozní řád
 5. Neuzavírejte smlouvu s realitní kanceláří dříve, než si necháte vysvětlit její podmínky a kde a jakým způsobem bude vaše nemovitost nabízena. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí – jak získáváme kupujícího
 6. Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě – výhodnost exkluzivní smlouvy pro prodávající i kupující.
 7. Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění ve všech jejich ustanoveních, zvláště pak v termínech smlouvy a provizi. Pokud máte pochybnosti, požádejte o vysvětlení nebo předloženou smlouvu konzultujte s právníkem.
 8. Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání – neseriózní makléři
 9. Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnosti, konzultujte je s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, jakož i veškeré dostupné další informace. Teprve po zvážení všech faktů se rozhodujte.
 10. Pokud se rozhodnete pro koupi nemovitosti je třeba, aby jste svůj zájem garantovali složením peněžní kauce (5 – 10 % z kupní ceny ) na depozitní účet realitní kanceláře – teprve tím si nemovitost řádně rezervujete.
 11. S realitní kanceláří jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si určitě vybrali seriózní realitní kancelář. Pouze ze vzájemné důvěry se může podařit dobrý obchod – etický kodex

  Toto Vám, budoucím klientům, radí a dobrou volbu při výběru Vašeho realitního partnera pro realizaci Vašich záměrů Vám přeje

  Jiří Drtina, jednatel GARANCIA REALITY s.r.o.