Etický kodex realitního makléře člena EKRK

  1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami EKRK a platnými právními normami České republiky.
  2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
  3. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  4. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace ( běžně nedostupné ) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
  5. Realitní makléř je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán EKRK pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov EKRK.
  6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř jiného realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny ( osob blízkých ), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
  8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou representuje.
  9. Realitní makléř svým vystupováním vždy representuje firmu, EKRK, a tím i svoji osobnost.
  10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.