Inženýrská činnost v investiční výstavbě:

Naše realitní kancelář GARANCIA REALITY, s.r.o., se zabývá také inženýrskou činností. Jsme připraveni pro Vás komplexně zajistit přípravu, realizaci a kontrolu realizace Vašich staveb a investic.

Samozřejmě se můžeme dohodnout i na realizaci vybraných částí inženýrských činností, jako je například vyřízení všech potřebných správních rozhodnutí pro zahájení výstavby, jednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení, vykonávání technického dozoru nad Vaší investicí, apod.

Činnost organizačních a ekonomických poradců:

Naše realitní kancelář GARANCIA REALITY, s.r.o., vykonává i činnosti organizačních a ekonomických poradců a to zejména na úsecích stavebnictví, výstavby a územního plánování, majetkoprávních záležitostí týkajících se nemovitostí, geodézie a dalších oblastí s touto problematikou spojených.

Jsme připraveni zájemcům poradit nebo jejich jménem zařídit veškeré jejich požadavky vztahující se k dané problematice.

             Jiří Drtina
jednatel GARANCIA REALITY s.r.o. Hradec Králové