Neseriózní makléři, riziko pro klienta

Vyšší obezřetnost prodávajících před neprofesionálními makléři přiměla drobné podvodníky parazitující na realitním trhu rozšířit škálu svých nekalých aktivit a to tak, že nabízejí jednotlivcům své služby bez jakékoliv smlouvy a jen za nízkou provizi, ale také bez jakéhokoliv právního a realitního servisu a bez odpovědnosti za nabízené služby.

V poslední době se v tištěných inzerátech nabízejících prodej nemovitosti objevuje u řady inzerátů značka „RK nevolejte".

Podle zkušeností realitních odborníků totiž začali drobní podvodníci parazitující na realitním trhu přesvědčovat jednotlivé prodávající o poskytnutí svých služeb bez smlouvy, ale i bez jakéhokoliv servisu. Rizika a negativní důsledky takovéhoto nikým negarantovaného obchodu nese jak prodávající, tak i kupující.

Většina tištěných inzerátů se značkou „RK nevolejte" je právě od zájemců, kteří byli obsluhováni těmito neprofesionálními zprostředkovateli, kteří se dosud na našem realitním trhu pohybují. Jde většinou o nezkušené a v legislativě se neorientující amatéry.

Co tyto zájemce o prodej svých nemovitostí vedlo k tomu vstoupit na lep vábícím drobným podvodníkům, díky špatné legislativě dosud působícím a parazitujícím na tuzemském realitním trhu?

Byla to vidina toho, že zaplatí méně a že po nich nikdo nechce podepsat žádnou smlouvu, přitom řádně uzavřené zprostředkovatelská smlouva je nezbytnou ochranou pro všechny zúčastněné strany v jakémkoliv obchodu s nemovitostmi.

Seriózní a profesionální realitní kanceláře prodávajícím garantují sjednanou prodejní cenu, garantují bezpečný způsob výplaty celé kupní ceny, za prodávajícího kompletně vyřídí veškeré daňové záležitosti spojené s převodem nemovitosti a v neposlední řadě také zajistí protokolární předání nemovitosti a převody jednotlivých médií.

Stejně tak omezí rizika na straně kupujících a to tak, že jsou smluvně zajištěny podmínky koupě, ať už jde o cenu nemovitosti či garance vkladu do katastru nemovitostí a předání kupované nemovitosti do užívání kupujícího.

Smluvně jsou ujednány i finanční postihy pro obě strany při porušení sjednané smlouvy.

Na závěr tohoto článku mi dovolte ještě jednu radu pro majitele nemovitostí, kteří se rozhodují realizovat prodej své nemovitosti přes realitní kancelář. Vybírejte svého realitního partnera velmi uvážlivě a na základě všech dostupných informací o Vámi vybrané realitní kanceláři. Rozhodnete-li se vložit osud své nemovitosti do rukou Vámi vybrané realitní kanceláře, tak s ní jednejte seriózně, protože i ona s Vámi bude jednat seriózně.

Pouze ze vzájemné důvěry se může podařit dobrý obchod.

S úctou Drtina Jiří jednatel realitní kanceláře GARANCIA REALITY s.r.o. Hradec Králové