Aktuální trendy bydlení

Naplno se rozvíjející nová výstavba bytů a rodinných domů s sebou přináší stoupající zájem o získání vlastního bydlení, tomu napomáhá i rozmach a výhodnost hypotečních úvěrů a stavebního spoření.

Toto přináší vyšší nároky i na jednotlivé realitní kanceláře, které poskytují kompletní služby v oblasti bydlení, aby měly dobrý a aktualizovaný přehled o inzerovaných nabídkách všech bankovních domů, které poskytují hypotéky a anoncují různé akční slevy na své produkty.

Díky takto anoncovaným slevovým akcím u všech bankovních domů, které takto reagují na předešlé konkurenční nabídky, dochází k tomu, že ceny hypoték jsou stále na nejnižší úrovni a počty prodaných nových bytů v Královéhradeckém regionu rostou ročně o cca 10 %.

Tento trend anoncovaných slev je patrný i u výstavby rodinných domů, čímž roste i poptávka po stavebních parcelách k výstavbě rodinných domů, a to zejména v lokalitách klidových zón, které přiléhají k větším městům, v Hradci Králové jde zejména o Roudničku a Kluky, v Pardubicích jde o lokalitu v okolí Kunětické hory, Studánky a Spojila.

Tak jak se zvyšuje dostupnost získání vlastního bydlení, tak se snižuje počet tržně uzavíraných pronájmů větších bytů či rodinných domů.

Řada lidí bydlících v bytech s regulovaným nájemným pod vlivem nastupující deregulace nájemného a též pod vlivem konce období snížené DPH na stavební výrobu (snížené DPH se bude nadále vztahovat pouze na sociální bydlení s příspěvkem státu) vyhledávají inzerci s nabídkami realitních kanceláří a jinak anoncované nabídky nemovitostí například z Anonce, ve snaze získat ještě vlastní bydlení za stále výhodnou cenu, ve které se neprojeví vliv zvýšené DPH. Půjde o krátkodobý jev, který skončí s rokem 2008.

Poté bude následovat období, které bude klást stále rostoucí nároky na realitní kanceláře, které se budou chtít udržet na výsluní, neboť v té době půjde již o sofistikované vyhledávání stavebních pozemků dle individuálních přání jednotlivých klientů, kteří budou klást stále větší nároky na výběr lokality, kde budou chtít umístit své nemovitosti.

Ve výhodě budou ty realitní kanceláře, které již dnes mají zpracované a průběžně aktualizované cenové mapy bytů, rodinných domů a stavebních pozemků v Královéhradeckém regionu.

Dnes je samozřejmostí, že řada Královéhradeckých realitních kanceláří je v úzkém kontaktu s obecními úřady v Královéhradeckém regionu a s jejich přispěním mapují lokality, kam bude možné přenést budoucí boom vlastního bydlení - o to bude stále větší zájem. Toto ohnisko se přesune do mezikruží o poloměru cca 20 kilometrů od Hradce Králové.

Tyto realitní kanceláře jsou schopné, díky územním plánům obce, které v řadě obcí již byly schváleny, zmapovat lokality, kam bude směrována budoucí výstavba rodinných domů a tyto lokality za přispění inzerce anoncovat široké veřejnosti a tak oživit dění na řadě vesnic, které za posledních 10 let stagnovaly.

Půjde zejména o mikroregion Nechanicka, který díky své poloze a dobré dopravní dostupnosti do Hradce Králové a v návaznosti na budovanou dálnici má ideální předpoklady pro budoucí rozvoj a to nejen v oblasti individuálního bydlení.