Služby pro prodávající zdarma – klamavá reklama

V poslední době můžeme vidět inzeráty typu prodávající u nás nic neplatí nebo pro prodávající všechny služby zdarma i v našem Královéhradeckém regionu.

Jedná se o lacinou klamavou reklamu, která má k těmto kancelářím přilákat nic netušícího klienta na vidinu toho, že za prodej své nemovitosti realitní kanceláři nic nezaplatí.

Položte si otázku. Co je úkolem realitní kanceláře při prodeji?

Dosáhnout pokud možno co nejlepší tržní ceny při prodeji, tedy především zastupovat zájmy prodávajícího.

Jaký vztah má takováto realitní kancelář k prodávajícímu, když ji prodávající neplatí a provizi vystavuje kupujícímu? To posuďte sami.

Navíc, každý kupující je ochoten dát za vybranou nemovitost jen určitou cenu a když část z této ceny vyplatí realitní kanceláři jako její provizi, tak se tím o tuto část sníží kupní cena pro prodávajícího.

Ten pak sice neplatí provizi, ale ve svém důsledku mu zůstanou stejné peníze jako kdyby realitní kanceláři provizi zaplatil a navíc tato kancelář by stála na jeho straně a zastupovala jeho zájmy.

Vážení potenciální zájemci o služby realitní kanceláře, přemýšlejte o takovémto způsobu lákání prodávajících na vějičku slibů pro prodávající všechny služby zdarma a informujte se o důsledcích takového kroku pro Vás, než takovéto realitní kanceláři zadáte prodej své nemovitosti.


Šťastnou volbu při výběru správné realitní kanceláře Vám přeje

Jiří Drtina,
jednatel realitní kanceláře GARANCIA REALITY s.r.o. v Hradci Králové