CHCETE PRODAT (PRONAJMOUT) NEMOVITOST?

Položili jste si tyto otázky?

Zvažujete využít služeb naší realitní kanceláře?

Přijďte se s námi poradit, rádi Vás v naší realitní kanceláři GARANCIA REALITY s.r.o. uvítáme a pomůžeme Vám vyřešit prodej (pronájem) Vaší nemovitosti nebo si s námi sjednejte osobní schůzku u Vás. Vaše nemovitost za to určitě stojí! Vždyť dost často se obchod s takovým objemem dělá jednou za život a může se při něm prodělat či vydělat tolik, co běžná rodina nevydělá či nenaspoří za 10 let. Zkušený realitní makléř Vám poradí jak nejlépe s Vaší nemovitostí naložit.

Proto Vy, naši potencionální klienti, si můžete domluvit k řešení problematiky prodeje (pronájmu) Vaší nemovitosti schůzku s jednatelem společnosti.

Ten společně s Vámi posoudí možnosti úspěšného uplatnění Vaší nemovitosti na realitním trhu a v krátkosti Vám vysvětlí, jak budeme postupovat při prodeji (pronájmu) Vaší nemovitosti.

Víte jak pracujeme?

Nejprve Vaši nemovitost prohlédneme a pořídíme digitální fotodokumentaci, posoudíme polohu nemovitosti, vlivy okolí, dispoziční řešení, technický stav Vaší nemovitosti, inženýrské sítě, komunikační napojení, provozní náklady, údržbu a řadu dalších informací, které mají zásadní vliv na cenu nemovitosti. Musíme být připraveni na všechny možné otázky kolem Vaší nemovitosti, jež nám budou klást zájemci o koupi.

Po shromáždění všech dostupných informací o nemovitosti následuje nejdůležitější činnost kvalitní realitní kanceláře, a to je stanovení reálné tržní ceny.

Jsme přesvědčeni, že my to umíme a považujeme to za naše největší duševní vlastnictví. Znalost a posouzení reálné tržní ceny vychází z naší 15tileté zkušenosti z prodeje více než 1500 nemovitostí, z detailního poznání regionu, ve kterém se denně pohybujeme, a ze shromážděných statistických údajů o prodeji od jiných realitních kanceláří.

Tuto námi navrženou a doloženou tržní cenu porovnáme s Vaší představou a pokud se zásadně nerozcházíme, uzavíráme s Vámi zprostředkovatelskou smlouvu s výhradním právem, to znamená, že veškeré kontakty se zájemci (i v případě, že se obrátí na vlastníka nemovitosti) jsou směrovány na nás.

Výhradní právo (exkluzivita) je zárukou možnosti intenzivní práce na zakázce a efektivní investice našich prostředků do prodeje Vaší nemovitosti. Pro Vaší informaci uvádíme, že průměrné náklady na realizaci prodeje jedné nemovitosti se pohybují okolo 35.000,-Kč.

Naše provize činí zpravidla 3 – 5 % z dosažené kupní ceny dle Vašeho využití našich kompletních služeb. Je splatná pouze v případě realizace prodeje a je v ní zahrnut kompletní servis, tj. od přípravy zakázky až po úspěšný prodej, včetně vypracování kupní smlouvy, vkladu do katastru nemovitostí, vypracování a podání daňového přiznání, finanční transakce mezi kupujícím a prodávajícím, protokol o fyzickém předání nemovitosti a zajištění převodu médií.

Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy nabídneme Vaši nemovitost možným zájemcům z naší bohaté databáze, kteří by o Vaši nemovitost mohli mít zájem. Těm pošleme nabídkové listy Vaší nemovitosti a některým zájemcům, jejichž požadavky známe detailně, protože s námi byli již na jiných nemovitostech, zatelefonujeme a seznámíme je s naší nejnovější nabídkou.

Zároveň umístíme Vaší nabídku na naše oficiální internetové stránky www.reality-hradec.com a dále Vaši nabídku přepošleme na nejsledovanější realitní servery. Případné zájemce o koupi nemovitosti osloví i nabídka v našich výlohách a realitním měsíčníku Nemovitosti východních Čech, který vychází každý měsíc v nákladu cca 25.000 výtisků.

Na Vaší nemovitost můžeme umístit informační ceduli o prodeji nebo pronájmu.Se zájemci provádíme prohlídky Vaši nemovitosti, v případě většího zájmu prohlídky organizujeme tak, aby byl vlastník co nejméně obtěžován. Pokud nám svěříte klíče od Vaší nemovitosti, případně se v nemovitosti zdržuje jiná osoba, která nemovitost otevře, tak Vaše přítomnost na prohlídce není nutná. Vážným zájemcům předáme i potřebné podklady k poskytnutí hypotéky či úvěru a pomáháme jim se zajištěním tohoto způsobu financování koupě Vaší nemovitosti.

Pokud se některý zájemce rozhodne pro koupi nebo pronájem Vaši nemovitosti, tak Vás o tom neprodleně informujeme a ihned připravujeme podklady pro vypracování příslušné smlouvy, kterou Vám s patřičným předstihem zašleme ke konzultaci.

Veškeré smlouvy podepisujete v naší realitní kanceláři GARANCIA REALITY, s.r.o., peníze za prodej Vaší nemovitosti, je-li platba realizována hotovostně, inkasujete v naší realitní kanceláři, při bezhotovostním převodu na Váš účet zajistíme Vaší přítomnost při této transakci v příslušném bankovním domě.

Následně zajistíme vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, vyplníme přiznání k dani z převodu nemovitosti a zajistíme její zaplacení, asistujeme při předání a převzetí nemovitosti, zajistíme převod médií. Poté zakázku vyfakturujeme a archivujeme.

Zdá se to snadné, ale věřte, že to zase tak jednoduché není. Pouze zkušený makléř ví, že prodat, a to dobře, dá velikou námahu. Je třeba řady setkání se zájemci, jednání o podmínkách, pomoci při zajišťování úvěru, atd. Je to mravenčí práce s lidmi, úřady, bankami. K tomu je zapotřebí zkušenosti, obětavosti, serióznosti, když musíte být za každých okolností klientovi k službám, hájit jeho zájmy a garantovat mu absolutní serióznost Vašich služeb.

Potřebujete prodat (pronajmout) Vaši nemovitost? Přijďte, dokážeme Vám, že to umíme!

Kontaktujte nás: telefon a fax: 498 77 39 77, mobil: 608 456 777 E-mail: garancia@reality-hradec.com nebo pomocí kontaktního formuláře