Převody médií a předávací protokol nemovitosti:

Doporučení realitní kanceláře GARANCIA REALITY s.r.o. v Hradci Králové pro prodávající a kupující

Vážení prodávající a kupující, nedílnou součástí převodu nemovitosti je také přepis jednotlivých energií u příslušných správců inženýrských sítí, nahlášení změny doručovací adresy na poště pro potřeby doručování rozhodnutí o vkladu příslušným katastrálním úřadem, převod účastnictví k telefonní lince, atd.

U všech těchto převodů Vám pracovníci realitní kanceláře GARANCIA REALITY s.r.o. v Hradci Králové pomohou radou a doporučením, případně za Vás vše potřebné vyřídí.

Tímto článkem Vám chceme usnadnit Vaši orientaci při vyřizování těchto záležitostí.

Chci Vás upozornit na možný problém, který přímo nesouvisí s převodem médií, ale souvisí s fyzickým převodem prodávané nemovitosti. Tento vážný střet mezi prodávajícím a kupujícím při fyzickém předání nemovitosti může nastat pouze v okamžiku, kdy dochází k fyzickému předání nemovitosti a tím i zařizovacích předmětů v nemovitosti, kdy je nutné se dohodnout, které zařizovací předměty jsou součástí nemovitosti a tím pádem i součástí sjednané kupní ceny a které nejsou součástí předávané nemovitosti.

Někteří prodávající jsou schopni před předáním nemovitosti odmontovat i takové zařizovací předměty jako je plynový kotel, umyvadlo či závěsný bojler na ohřev vody.

Pro fyzické předávání nemovitostí platí ustálené pravidlo, že vše co je pevně spojené s nemovitostí je nedílnou součástí nemovitosti a tudíž i součástí sjednané kupní ceny.

Mohou nastat i odlišnosti od tohoto ustáleného pravidla, ale ty je nutné dojednat s kupujícím předem před podpisem kupní smlouvy.

Při prodeji nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře GARANCIA REALITY, s.r.o., příslušný realitní makléř veškeré podmínky prodeje dohodne s prodávajícím předem a na případné odlišnosti upozorní kupujícího.

Makléř z realitní kanceláře GARANCIA REALITY, s.r.o., před fyzickým předáním nemovitosti připraví pro prodávající a kupující předávací protokol na fyzické předání nemovitosti, ve kterém - kromě stavu jednotlivých měřidel energií - uvede případné odlišnosti u předávaných zařizovacích předmětů a stav předávané nemovitosti.

Tento předávací protokol obě smluvní strany při předání stvrzují svými podpisy.

Převod plynu:

Východočeská plynárenská, a.s.
500 04 Hradec Králové – Kukleny
Zákaznické centrum Hradec Králové
adresa: Riegorovo nám. č.p.215/3
500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
tel.: 495 534 545
pohotovost plyn tel.: 1239

úřední hodiny:
pondělí a středa 8,00 – 12,00   13,00 – 17,00
úterý, čtvrtek, pátek 8,00 – 12,00
K převodu plynu potřebujete:

Převod vody:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Zákaznické centrum Hradec Králové
adresa: Víta Nejedlého č.p. 893/6
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 715 111
hlášení poruch tel.: 495 406 102

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8,00 – 11,30   12,30 – 16,00
K převodu vody potřebujete:

Převod elektrické energie:

Východočeská energetika, a.s.
500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí
Zákaznické centrum Hradec Králové
adresa: Riegrovo nám.č.p. 215/3
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 841 111
hlášení poruch tel.: 12555

úřední hodiny:
pondělí a středa 7,00 – 11,30 12,30 – 17,00
úterý, čtvrtek, pátek 7,00 – 12,00
K převodu elektrické energie potřebujete:

Při převodu nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře GARANCIA REALITY, s.r.o., Vám nabízíme zabezpečení veškerých výše uvedených převodů zdarma. Tyto služby jsou již obsaženy ve sjednané zprostředkovatelské provizi za zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti.