Fotodokumentace k zakázce:

pohled z chodby

pohled z chodby

pohled do kuchyně