Fotodokumentace k zakázce:

pohled do kuchyně

pohled do kuchyně

pohled z chodby