Fotodokumentace k zakázce:

pohled z ulice

pohled z ulice