Fotodokumentace k zakázce:

pohled do sálu

pohled do sálu

pohled z ulicevýčeppohled do lokálupohled do lokáluhospoda