Fotodokumentace k zakázce:

pohled z ulice

pohled z ulice

pohled do sáluvýčeppohled do lokálupohled do lokáluhospoda