Fotodokumentace k zakßzce:

pohled z balkˇnu

pohled z balkˇnu

pohled do pokojepohled do kuchynýpohled na vchod do domubalkˇnpohled do pokojepohled do koupelnyWCÜatnÝ sk°Ý˛ v chodbýpohled z balkˇnu na parkoviÜtýprostory p°ed domempohled do pokoje