Fotodokumentace k zakázce:

pohled ze dvora

pohled ze dvora

čelní pohled na RDpohled ze silnice