Fotodokumentace k zakázce:

pohled z ulice

pohled z ulice

sprch. koutpohled do obývákuložnicepohled do chodbyplyn. kotelpohled na důmpohled do koupelny