Fotodokumentace k zakázce:

jídelna

jídelna

pohled z ulicepohled na vjezd do dvoračelní pohledzahradadvůr s částí stodolyskladové a jiné prostorykoupelnakuchyněhala se schodištěmpokojpohled do koupelny