Fotodokumentace k zakázce:

nebytové prostory

nebytové prostory

pohled z ulice