Fotodokumentace k zakázce:

pohled z parkoviště

pohled z parkoviště