Fotodokumentace k zakázce:

katastr. snímek na tvar st. parcely

katastr. snímek na tvar st. parcely