Fotodokumentace k zakázce:

pohled na byt z venku

pohled na byt z venku