Fotodokumentace k zakázce:

letecký pohled na celý areál

letecký pohled na celý areál

pohled z ulice